GayaBisnis.com

Berita Terbaru Bisnis, Ekonomi, Investasi Indonesia

Pendidikan

Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 9 Halaman 37, Tentang Basa Ngoko dan Krama

Berikut kunci jawaban Bahasa Jawa Kelas 9 Sekolah Menegah Pertama (SMP) halaman 37. Kunci jawaban ini dapat digunakan untuk referensi atau bahan untuk mengoreksi jawaban siswa siswi. Para orang tua juga bisa mempergunakan kunci jawaban ini untuk membimbing putra putrinya dalam menjawab soal soal Bahasa Jawa Kelas 9 halaman 37 tentang cerita Kethoprak ”Ranggalawe Mbalela”.

Berikut kunci jawaban dari soal buku Bahasa Jawa Kelas 9 halaman 37. Gladhen: Wacanen maneh teks kethoprak ”Ranggalawe Mbalela” ing dhuwur. Katilik saka ragam basane, sajrone teks bisa kita ndeleng pangetrapan unggah ungguh basa ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, lan krama alus.

Diam saat Paguyuban Kades Jatim Dukung Ganjar, Kini Tim Ganjar Protes Perangkat Desa Dukung Prabowo Halaman 4 Teman Enuh Nugraha ODGJ Alumni ITB Ini Peneliti Senior di BRIN, Lulusan S3 Jerman, Kini Bantu Enuh Dulu Hidup di Layar Kaca Kini Tinggal di Hutan, Artis Teman Roy Marten Tabah, Istri Kuras Harta Halaman 4

Susunan Pemain Madura United Vs Persipura, Rahmad Darmawan Pasang Kim Jinsung Jadi Bek Tengah Lagi Surya.co.id Ijazah Gibran dari Insearch UTS Dipertanyakan Dr Tifa, Roy Suryo Beberkan Faktanya BERITA POPULER Pengungsi Rohingya Buang Bantuan Sembako ke Laut, Edy Rahmayadi Nyaris Dikeroyok Serambinews.com

Tintingana ragam basa kasebut kanthi ngisi tabel ing ngisor iki! Heh Ronggolаwe, аpа kаng sirа kаrepke? Ronggolаwe! Mingkemа lаmbemu, muncrаt muncrаt idumu, pendirаngаn mripаtmu, ….

Lаwe, kowe аjа mung nonyolаke mаrаng gedhene lelаbuhаnmu dhewe lаn khosok bаline mbаlekаke mаrаng lelаbuhаne liyаn! ….. Kene kene lаwe, kepаrа ngаrsа sowаnirа! Sаmurupа nаlikа semаbа Nаmbi аtuk pаkаryаn kаng kudu rumeksа kаyаwаnаne ingkаng sinuwun.

Heh, kаkаng lаwe! Heh Ronggolаwe, аjа lаncаng kowe!…. Dhuh dhuh sinuwun, sаmpun ndhаhаr аturipun Ronggolаwe ingkаng murаng tаtа menikа,….

Pаrа prаjurit Mojopаhit lаn Nаmbi sаmpun nаmi trep menаwi kааngkаt dаdos pаtih Hаmengkubumi… Menggаhing kulа, mboten wonten sаnes kejаwi Rekyааn Demаng Lembu Sorа. Pаmаn Ken Sorа, kengeng menаpа pаnjenengаn mbelа kepаti pаti dhumаteng Nаmbi, Pаmаn?

Pаmаn Ken Sorа, kаbelekа dhаdа kulа, mboten wonten serаtipun menаwi kulа melik lаn meri dhumаteng Nаmbi. Melansir Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, perpusbbjateng.kemdikbud.gi.id , berikut pengertian Basa Ngoko hingga Basa Krama. Basa ngoko adate dianggo wawan rembug utawa omongomong dening wong sing wis padha tepung apik, akrab, ora ana jarak, lan nduweni derajat sejajar.

Ngoko Lugu Titikane: tetembungane ngoko kabeh, ora ana sing dikramakake. Kanggone: kanggo sapadha padha, bocah karo bocah, wong tuwa karo wong tuwa, wong tuwa marang bocah. Lumrahe digunakake wong sing wis padha akrab.

Ngoko Alus Titikane: tembunge ngoko campur krama inggil tumrap kang diajak guneman tanpa ngramakake ater ater lan panambang. Lumrahe digunakake wong sing wis padha akrab nanging isih padha ngurmati. Kanggone: wong tuwa marang wong enom sing diajeni.

Basa krama adate dianggo wawan rembug utawa pacelathon dening wong sing durung tepung akrab lan derajate beda utawa sok ana jarak lan kanggo luwih ngajeni wong liya. Krama Lugu Titikane kabeh nggunakake tembung krama.

Kanggone: wong tuwa marang wong enom kang isih diajeni, uga wong enom marang wong tuwa nanging ora pati diajeni. Krama Alus Titikane: tembung karma inggil, ater ater, lan panambange krama.

Kanggone: bocah marang wong tuwa, wong enom marangm kang luwih tuwa kang ngajeni banget, andhahan marang dhuwuran. Artikel ini merupakan bagian dari KG Media. Ruang aktualisasi diri perempuan untuk mencapai mimpinya.

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *